Kako dobro ste pripravljeni na obisk delovnega inšpektorja?

Delovna inšpekcija se ne odziva zgolj na prijave, temveč po naključnem ključu obiskuje vsa podjetja. Nekatera podjetja večkrat obišče, nekatera nikoli. Nekatera obišče, ker jih je prijavil nezadovoljen delavec. Ker pa nikoli ne moremo vedeti iz katerega razloga in ne kdaj nas lahko obišče, je dobro vedeti, na kaj so ob obisku še posebej pozorni:

  • IZPLAČILA

Delovni inšpektorji poostreno preverjajo kršitve v zvezi s plačili za delo. Delavec ima namreč pravico do plače, ki jo je treba izplačati najkasneje do 18. dne v mesecu. Poleg tega mu pripada tudi regres. Več kot tretjina kršitev se nanaša na izplačilo regresa, slaba tretjina pa na zamude pri izplačilih ter na neizplačilo.

  • ODMORI IN POČITKI

Inšpektorji pozornost posvetijo tudi spoštovanju določb glede delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev. Dosedanje izkušnje kažejo, da kljub ugodnim gospodarskim kazalcem, delodajalci namesto novih zaposlitev, ali ker ne najdejo ustreznega novega kadra, obremenjujejo obstoječe delavce.

  • ZUNANJI SODELAVCI

Če delo za vas opravljajo osebe na podlagi pogodb civilnega prava in pri tem obstajajo elementi delovnega razmerja, ste zagotovo odlična tarča inšpekcijskega pregleda. Po sprejetju sprememb zakona o inšpekciji dela boste morali v teh primerih ponuditi ustrezno pisno pogodbo o zaposlitvi.

  •  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Nevarnosti v delovnih procesih morate ustrezno prepoznati in sprejeti učinkovite ukrepe za zmanjšanje tveganj. Preverjajo tudi prilagajanje delovnih mest za delavce vseh starostnih kategorij ter ali zagotavljate dostojno delovno okolje in varstvo pred vplivom psihosocialnih dejavnikov na zdravje zaposlenih.

Če inšpektor najde nepravilnosti, vas v najboljšem primeru čaka veliko dela in vloženega časa ter denarja za odpravo napak. V najslabšem primeru pa visoka globa. Če nočete prazniti svoje blagajne s plačevanjem visokih glob in tako polniti davčno blagajno, morate preventivno več pozornosti posvetiti pravni urejenosti podjetja.

Nada Ban

Ban & Ban

Posted on: 16. 7. 2018, by :

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja